rau-1375439122-500x0-1543-1445860683

Thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại tran lan

10,3% mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức ngưỡng cho phép, tăng gấp đôi so với trước đây, theo kết quả giám sát an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. Trong tháng 8-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội lấy 63 mẫu rau quả kiểm nghiệm […]