Máy đo an toàn thực phẩm nhận biết thực phẩm thịt thối ngâm tẩy hóa chất

Như các bạn đã biết, mắt thường không thể phân biệt được những thực phẩm ôi thối đã qua ngâm tẩy hóa chất, hoặc sử dụng chất bảo quản thực phẩm chứa dư lượng Nitrat vượt ngưỡng. Vậy nên để nhận biết được những thực phẩm nào còn đảm bảo, có nghĩa là không sử dụng chất bảo quản vượt ngưỡng Nitrat cho phép.

Cách nhận biết thực phẩm thịt thối đã qua ngâm tẩy hóa chất bằng máy đo an toàn thực phẩm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *