Chị Nguyễn Thanh Mai

“Nếu mình nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện được vì chất bảo quản và chất trừ sâu nó ở sâu trong rau củ quả đó cơ, nên nếu không có cái máy này thì không thể đo được nồng độ Nitrat trong rau củ quả đó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *