Video dantri: 10s kiểm tra hàm lượng nitrat trong thực phẩm

Chỉ mất 10s máy kiểm tra dư lượng nitrat phát hiện thực phẩm có lượng nitrat vượt ngưỡng hay không.

 

 

Nguồn: dantri.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *